GIỚI THIỆU

Ngày: 12/03/2014

Tên công ty:    CÔNG TY TNHH CÔNG VIÊN,  CÂY XANH VÀ CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ QUY NHƠN.
Tên giao dịch:  QUY NHON LIMITED COMPANY OF URBAN PARKS GREENERIES AND LIGHTING
Tên viết tắt:     QUYPALICO
Trụ sở chính:       294  Phan Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điện thoại:           (056). 820 623 - 820 622 -  Fax: (056) 820 894.
Email:      
quypalico@gmail.com
Website:  
http://quypalico.com.vn

Xem tiếp