CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Các lĩnh vực hoạt động

Ngày: 16/03/2014

- Trồng và chăm sóc cây xanh; sản xuất, lắp ráp, tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, giám sát thi công hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, điện chiếu sáng công cộng, dân dụng và đường dây, trạm biến áp dưới 35KW.

- Đầu tư kinh doanh các loại hình dịch vụ vui chơi giải trí, tham quan du lịch; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu đô thị; mua bán, đại lý, ký gửi các thiết bị điện, cây hoa giống, cây xanh, cây hoa cảnh.

- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Xem tiếp